Jurnal Penilaian Lomba

Babak : PENYISIHAN
Cabang : M H Q
Golongan : 1 JUZ DAN TILAWAH
Lokasi : Gedung Serba Guna Pancasila Prigen
No. Peserta Nilai Keterangan
1 0650 - KHOTIBUL UMAM
KABUPATEN SITUBONDO
93.25 27.00 - 27.00 - 36.00 (80.00 - 80.00 - 106.00)
50.00 - 22.50 - 24.00 (150.00 - 68.00 - 72.00)
04 Oktober 2017 07:00:00 WIB
2 0631 - DINA RAHMATUN NAJMA JAMIL
KOTA MALANG
93.00 27.00 - 27.50 - 35.00 (80.50 - 81.50 - 104.00)
49.50 - 22.50 - 24.50 (148.50 - 68.00 - 71.50)
06 Oktober 2017 08:00:00 WIB
3 0618 - M. AFNAN ZAIN JAMIL
KABUPATEN KEDIRI
92.75 27.00 - 27.50 - 34.00 (81.50 - 82.00 - 102.00)
50.00 - 23.00 - 24.00 (150.00 - 68.50 - 72.00)
03 Oktober 2017 09:00:00 WIB
4 0648 - AHMAD ROBITH DLIYA'UL HAQ
KABUPATEN GRESIK
92.50 26.50 - 27.00 - 34.00 (79.50 - 81.50 - 104.00)
50.00 - 23.00 - 24.50 (150.00 - 68.00 - 72.50)
05 Oktober 2017 10:00:00 WIB
5 0627 - SHOFIA ZAHRO ROSYIDATUS TSANI
KABUPATEN SIDOARJO
92.25 26.00 - 27.00 - 34.00 (78.00 - 80.00 - 101.00)
50.00 - 23.00 - 24.50 (150.00 - 68.50 - 72.50)
06 Oktober 2017 08:00:00 WIB
6 0611 - DENADIYA AYU LARASATI
KABUPATEN TUBAN
92.00 26.00 - 27.00 - 35.00 (78.00 - 82.00 - 105.00)
49.50 - 22.50 - 24.00 (148.00 - 66.50 - 71.00)
05 Oktober 2017 11:00:00 WIB
7 0643 - EKA NURLAILATUL JANNAH
KABUPATEN PAMEKASAN
91.25 26.50 - 26.50 - 34.00 (78.00 - 78.50 - 100.00)
50.00 - 22.50 - 23.00 (150.00 - 68.50 - 69.00)
03 Oktober 2017 08:00:00 WIB
8 0615 - BILQIS AMIROH AL QUDSI LABIBA
KABUPATEN KEDIRI
91.25 26.00 - 26.50 - 33.00 (76.50 - 80.00 - 99.00)
50.00 - 23.00 - 24.00 (150.00 - 68.00 - 72.00)
06 Oktober 2017 10:00:00 WIB
9 0617 - NAJWAN NAUFAH
KABUPATEN LAMONGAN
91.00 25.00 - 26.50 - 34.00 (75.00 - 79.50 - 102.00)
50.00 - 22.50 - 24.00 (150.00 - 68.00 - 72.00)
07 Oktober 2017 08:00:00 WIB
10 0633 - FATIHATUL LUTHFIYYAH
KABUPATEN LUMAJANG
91.00 25.00 - 26.50 - 34.00 (77.00 - 80.00 - 101.00)
50.00 - 22.50 - 24.00 (150.00 - 67.00 - 72.00)
04 Oktober 2017 08:00:00 WIB
11 0604 - KHAMDAN MAJID LUQONI
KABUPATEN MADIUN
91.00 26.50 - 26.50 - 33.00 (79.00 - 80.50 - 100.00)
49.50 - 22.50 - 24.00 (149.00 - 68.00 - 71.00)
06 Oktober 2017 09:00:00 WIB
12 0640 - M. HILMI MUBAROK
KABUPATEN PASURUAN
90.75 26.50 - 27.00 - 34.00 (79.50 - 81.50 - 102.00)
49.00 - 22.00 - 23.00 (146.00 - 66.00 - 69.00)
03 Oktober 2017 09:00:00 WIB
13 0606 - MOHAMMAD BALYA AL FIKRI
KABUPATEN PONOROGO
90.25 25.00 - 26.50 - 34.00 (75.00 - 79.50 - 101.00)
50.00 - 22.00 - 23.00 (150.00 - 67.00 - 70.00)
04 Oktober 2017 09:00:00 WIB
14 0608 - JA'FAR RIZKY BARABA
KOTA KEDIRI
90.25 25.00 - 27.00 - 33.00 (76.00 - 80.00 - 99.00)
50.00 - 22.50 - 23.00 (150.00 - 67.50 - 70.00)
07 Oktober 2017 10:00:00 WIB
15 0635 - ST. ROSILATUL HANNAH
KABUPATEN SAMPANG
90.25 25.50 - 26.00 - 32.00 (76.50 - 78.00 - 98.00)
50.00 - 22.50 - 24.50 (150.00 - 66.50 - 72.00)
07 Oktober 2017 09:00:00 WIB
16 0653 - NADIYYA AZZALIYAH PUTRI SALSABILA
KOTA SURABAYA
90.25 26.00 - 26.50 - 32.00 (77.50 - 79.50 - 98.00)
50.00 - 22.00 - 24.00 (150.00 - 67.00 - 72.00)
05 Oktober 2017 08:00:00 WIB
17 0639 - SITI MARATUS SHOLIHAH
KABUPATEN PASURUAN
90.00 25.50 - 26.50 - 33.00 (77.00 - 80.00 - 99.00)
49.50 - 22.50 - 23.00 (148.50 - 67.50 - 69.00)
06 Oktober 2017 09:00:00 WIB
18 0644 - ACH. QUSAIRI
KABUPATEN PAMEKASAN
89.75 25.50 - 26.50 - 32.00 (78.00 - 79.50 - 96.00)
50.00 - 22.50 - 23.00 (150.00 - 67.50 - 69.00)
04 Oktober 2017 10:00:00 WIB
19 0609 - FEHIMA NAJAHA ASY SYARIFAH
KOTA MOJOKERTO
89.75 25.00 - 26.50 - 31.00 (75.50 - 78.50 - 93.00)
50.00 - 22.50 - 24.50 (150.00 - 68.00 - 71.50)
07 Oktober 2017 08:00:00 WIB
20 0649 - NISFI LAILYATUL MUKARROMAH
KABUPATEN SITUBONDO
89.50 25.50 - 26.00 - 32.00 (75.50 - 77.50 - 97.00)
50.00 - 22.50 - 23.00 (148.00 - 67.00 - 71.00)
03 Oktober 2017 10:00:00 WIB
21 0603 - NISAUL AFIFAH
KABUPATEN MADIUN
89.50 25.50 - 26.50 - 34.00 (77.00 - 80.00 - 101.00)
48.50 - 22.00 - 22.50 (145.00 - 65.50 - 67.50)
04 Oktober 2017 09:00:00 WIB
22 0610 - M. CHOIRIL UMAM SYAH
KABUPATEN JOMBANG
89.50 26.00 - 26.50 - 34.00 (77.50 - 80.00 - 100.00)
48.50 - 21.50 - 22.50 (145.50 - 65.50 - 68.00)
06 Oktober 2017 10:00:00 WIB
23 0630 - MUH. WAFIYUL AHDI
KABUPATEN SIDOARJO
89.50 26.50 - 27.00 - 33.00 (79.00 - 80.50 - 99.00)
48.50 - 22.00 - 22.00 (145.50 - 66.50 - 66.00)
06 Oktober 2017 10:00:00 WIB
24 0636 - MUHAMMAD FATONI DAILANI
KABUPATEN LUMAJANG
89.00 25.00 - 26.00 - 33.00 (76.00 - 79.00 - 99.00)
49.50 - 21.50 - 23.00 (148.50 - 66.00 - 70.00)
03 Oktober 2017 10:00:00 WIB
25 0634 - ACHMAD ROYYAN IKROMI
KOTA MALANG
89.00 26.00 - 26.50 - 33.00 (76.00 - 78.50 - 100.00)
49.00 - 21.00 - 22.50 (147.00 - 63.50 - 67.50)
04 Oktober 2017 08:00:00 WIB
26 0647 - DZURROTUN NASICHA
KABUPATEN GRESIK
88.75 26.00 - 26.00 - 32.00 (77.00 - 78.00 - 95.00)
50.00 - 22.50 - 21.00 (148.50 - 66.50 - 64.00)
03 Oktober 2017 09:00:00 WIB
27 0614 - MUHAMMAD MASDUQI
KABUPATEN TUBAN
88.75 25.50 - 26.00 - 31.00 (75.50 - 78.50 - 93.00)
50.00 - 22.00 - 23.00 (150.00 - 66.00 - 69.00)
05 Oktober 2017 09:00:00 WIB
28 0605 - DEVINA KHOLIVIANI
KABUPATEN JOMBANG
88.50 25.50 - 26.50 - 32.00 (76.50 - 79.50 - 96.00)
48.50 - 22.00 - 22.50 (145.50 - 66.00 - 68.00)
07 Oktober 2017 07:00:00 WIB
29 0626 - MOH. ALFAN AINUN NAJIB
KABUPATEN BLITAR
88.25 24.00 - 26.50 - 32.00 (72.00 - 79.50 - 96.00)
49.50 - 21.50 - 23.00 (148.00 - 65.00 - 69.00)
04 Oktober 2017 10:00:00 WIB
30 0620 - ABDUL FATAH AL HADI
KABUPATEN LAMONGAN
88.25 26.00 - 25.00 - 33.00 (77.50 - 76.50 - 99.00)
48.50 - 21.50 - 22.50 (146.00 - 65.50 - 67.50)
05 Oktober 2017 08:00:00 WIB
31 0629 - TSINTA NURIYAH ARRIZQA
KABUPATEN MALANG
87.75 24.50 - 25.50 - 31.00 (73.50 - 76.50 - 93.00)
50.00 - 21.50 - 23.00 (150.00 - 66.00 - 69.00)
04 Oktober 2017 08:00:00 WIB
32 0607 - FATIMATUZ ZAHRO'
KABUPATEN NGANJUK
87.50 24.00 - 26.00 - 31.00 (71.50 - 78.50 - 91.00)
49.50 - 22.00 - 22.50 (148.50 - 66.00 - 69.50)
06 Oktober 2017 08:00:00 WIB
33 0641 - FAZA NURHANIFAH ZAIN
KOTA PROBOLINGGO
87.50 24.50 - 26.00 - 30.00 (73.50 - 77.50 - 90.00)
49.50 - 22.00 - 23.00 (148.50 - 65.50 - 69.00)
05 Oktober 2017 10:00:00 WIB
34 0646 - MUHAMMAD DEVA RAMA FATIH
KABUPATEN MOJOKERTO
87.50 24.50 - 27.00 - 33.00 (74.50 - 80.00 - 97.00)
47.50 - 21.50 - 21.50 (142.00 - 65.00 - 64.50)
07 Oktober 2017 08:00:00 WIB
35 0645 - PUTRI AZKIYAH FAZATUDDAROINI
KABUPATEN MOJOKERTO
87.50 25.50 - 26.50 - 31.00 (76.00 - 79.50 - 93.00)
47.50 - 22.00 - 22.50 (140.50 - 65.00 - 67.00)
04 Oktober 2017 11:00:00 WIB
36 0654 - ABD. WAHAB HASBULAH
KOTA SURABAYA
87.25 24.00 - 26.50 - 30.00 (72.50 - 79.00 - 90.00)
49.50 - 21.50 - 23.00 (148.50 - 65.00 - 70.00)
06 Oktober 2017 08:00:00 WIB
37 0624 - ABDULLAH DZAKY AKBAR
KABUPATEN JEMBER
87.25 24.00 - 26.00 - 32.00 (71.50 - 77.00 - 94.00)
48.00 - 22.00 - 22.50 (143.50 - 66.00 - 67.50)
07 Oktober 2017 10:00:00 WIB
38 0637 - AMINAH RAHMAH SARI
KOTA BATU
87.25 25.50 - 26.50 - 32.00 (76.00 - 79.50 - 96.00)
47.50 - 21.50 - 21.50 (141.50 - 65.00 - 65.50)
04 Oktober 2017 09:00:00 WIB
39 0623 - MADINA PUTRI QURROTA A'YUNIN ULA
KABUPATEN JEMBER
87.00 24.50 - 25.50 - 30.00 (71.50 - 76.50 - 90.00)
50.00 - 21.00 - 23.00 (150.00 - 64.50 - 69.00)
05 Oktober 2017 10:00:00 WIB
40 0616 - M. IQBAL ZAINUL WILDAN IMRON
KABUPATEN BOJONEGORO
86.75 23.50 - 25.00 - 29.00 (69.00 - 75.50 - 85.00)
50.00 - 22.00 - 24.00 (150.00 - 66.00 - 72.00)
06 Oktober 2017 10:00:00 WIB
41 0619 - YULIANA
KOTA PASURUAN
86.75 23.50 - 26.00 - 29.00 (71.00 - 78.00 - 85.00)
50.00 - 22.00 - 23.00 (150.00 - 66.00 - 69.00)
06 Oktober 2017 10:00:00 WIB
42 0642 - ACHMAD FIKRI AKYAS ZAIN
KOTA PROBOLINGGO
86.75 24.00 - 25.50 - 29.00 (72.00 - 77.00 - 89.00)
49.50 - 22.00 - 23.50 (149.00 - 66.00 - 70.50)
05 Oktober 2017 11:00:00 WIB
43 0628 - AZMI AUFA ZUHRI
KOTA BLITAR
86.00 23.00 - 25.00 - 30.00 (69.00 - 76.50 - 90.00)
49.50 - 21.50 - 23.00 (148.50 - 64.50 - 70.00)
06 Oktober 2017 07:00:00 WIB
44 0621 - FITRATUN NAJAH
KABUPATEN PROBOLINGGO
86.00 24.50 - 25.50 - 31.00 (73.50 - 77.00 - 93.00)
47.50 - 21.50 - 22.00 (142.50 - 65.00 - 66.00)
05 Oktober 2017 11:00:00 WIB
45 0632 - MISBAKHUL MUNIR
KABUPATEN MALANG
85.75 23.00 - 26.00 - 30.00 (69.50 - 77.50 - 90.00)
48.50 - 21.50 - 22.50 (144.50 - 65.00 - 67.00)
07 Oktober 2017 09:00:00 WIB
46 0651 - DIYA SYAYYIDATINA FEBRI YANTI
KABUPATEN SUMENEP
85.50 22.50 - 26.00 - 30.00 (67.50 - 77.00 - 90.00)
49.50 - 20.50 - 22.50 (148.50 - 62.00 - 67.50)
04 Oktober 2017 10:00:00 WIB
47 0652 - ADITYA ZAIDANI ALI
KABUPATEN SUMENEP
85.50 24.00 - 25.50 - 29.00 (72.00 - 77.00 - 87.00)
49.00 - 21.00 - 22.50 (147.00 - 63.00 - 67.50)
05 Oktober 2017 08:00:00 WIB
48 0613 - AMALIA DWI RAHMA
KABUPATEN BOJONEGORO
85.00 25.00 - 24.00 - 29.00 (74.00 - 72.00 - 85.00)
50.00 - 20.00 - 22.00 (150.00 - 60.00 - 66.00)
03 Oktober 2017 09:00:00 WIB
49 0622 - M. ULUL ALBAB AF
KOTA PASURUAN
85.00 24.00 - 26.50 - 29.00 (72.50 - 77.50 - 87.00)
47.50 - 21.00 - 22.00 (142.50 - 63.00 - 66.50)
05 Oktober 2017 10:00:00 WIB
50 0602 - ASHABI TAQLISH WIDODO
KABUPATEN TRENGGALEK
84.75 22.00 - 25.00 - 29.00 (67.00 - 76.00 - 87.00)
49.50 - 21.50 - 22.50 (148.50 - 65.50 - 69.50)
07 Oktober 2017 08:00:00 WIB
51 0601 - SHAFNA MASYAYU LUBNA ANNIAZI
KABUPATEN TRENGGALEK
84.75 24.00 - 25.00 - 29.00 (72.50 - 75.00 - 87.00)
48.00 - 21.50 - 22.00 (143.50 - 65.00 - 65.50)
05 Oktober 2017 09:00:00 WIB
52 0612 - MACHMUD AKHMADNEJED ALI S.A.
KOTA MOJOKERTO
84.50 23.00 - 23.00 - 30.00 (69.00 - 69.00 - 88.00)
50.00 - 21.00 - 22.00 (150.00 - 63.00 - 67.00)
03 Oktober 2017 08:00:00 WIB
53 0625 - ZAHRA ANNABEELA
KABUPATEN BLITAR
82.25 24.00 - 25.00 - 30.00 (71.50 - 75.00 - 90.00)
44.00 - 21.00 - 20.50 (132.00 - 61.50 - 62.50)
03 Oktober 2017 10:00:00 WIB
54 0638 - MUHAMMAD ROKSO SAKTI
KABUPATEN SAMPANG
82.00 20.00 - 25.50 - 25.00 (61.00 - 74.50 - 75.00)
49.50 - 21.50 - 22.50 (148.50 - 64.50 - 67.50)
04 Oktober 2017 09:00:00 WIB

KembaliKe Atas